شناسنامه میترا توانچه
 
نام میترا توانچه
تماس با من
جنسیت زن
سن 46
درباره من خدایا مرا وسیله ای برای صلح و آرامش قرار ده ، بگذار هر جا تنفر است بذر عشق بکارم. هر جا آزردگی است ببخشایم . هر جا شک است ایمان ، هر جا یأس است امید ، هر جا تاریکی است روشنایی و هر جا غم جاری است شادی نثار کنم . الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدردی ، همدردی کنم، پیش از آنکه مرا بفهمند دیگران را درک کنم ، زیرا در عطا کردن است که می ستانیم. و در بخشیدن است که بخشنده می شویم . و در مردن است که حیات ابدی می یابیم.

کشور ایران  
شهر تهران

تحصیلات فوق لیسانس حقوق بین الملل  
شغل وکیل پایه یک دادگستری ومشاور - محقق - دارای سوابق مدیریتی  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها علایق در رشته حقوق ، مباحث زن وخانواده -حقوق بشر وحقوق خصوصی